Ηλιακή Έκλαμψη Κατηγορίας X4.9, 25 Φεβρουαρίου 2014

Tags: