12 Βιόσφαιρες του Συμβουλίου της Ανδρομέδας – Τόλεκ

biosphere greek

 

Μία περίληψη και των δώδεκα (12) βιόσφαιρων του συμβουλίου της Ανδρομέδας:

Έξι (6) βιόσφαιρες πολλαπλών χρήσεων:
* Μία (1) βιόσφαιρα είναι αυτή της βασικής διοίκησης του συμβουλίου της Ανδρομέδας όπου το συμβούλιο, η υποεπιτροπή και η συμβουλευτική ομάδα πραγματοποιούν τα συνέδρια τους τέσσερις φορές ανά “εβδομάδα εργασίας”.
* Δύο (2) βιόσφαιρες στο μέγεθος του Δία οι οποίες εξυπηρετούν σαν μέσα μεταφοράς [Nemanstae & Pleiadra].
* Μία (1) βιόσφαιρα που χρησιμεύει για αμυντικούς σκοπούς [Centoria]
* Μία (1) βιόσφαιρα που χρησιμεύει σε θέματα που αφορούν τη μηχανική [Sarsta]
* Μία (1) βιόσφαιρα που χρησιμοποιείται σαν κέντρο επικοινωνίας στον Γαλαξία Milky Way [Viera]

Οι υπόλοιπες έξι (6) βιόσφαιρες νοσοκομεία-σκάφη είναι οι:
* Pontae, Testol, Mantrael, Andora και Wandeki.

Ο Τόλεκ χρησιμοποιεί διαφορετικές αποχρώσεις για τους διάφορους τομείς κάθε βασικής βιόσφαιρας οι οποίοι περιλαμβάνουν, το σκοπό της, τη λειτουργικότητα της, περιβαλλοντικούς χώρους της βιόσφαιρας που μοιάζουνε με αυτούς της Γης (με πολλά πάρκα, λόφους, δέντρα, ογκόλιθους, λίμνες, βράχια, ποτάμια κτλ), το φωτισμό της, θαλάμους και δωμάτια συναντήσεων των συμβουλίων, καταλύματα, φαγητό, χώρους αναζωογόνησης κτλ.