Υπάρχει Στρατός του Διαστήματος και Είναι Ενεργός » airspace command2

airspace command2